Sıkça Sorulan Sorular

Bir yıllık zaman dilimi içerisinde 5 defa aynı kural ihlalinden ötürü yapılan işlemlerde  cezai müeyyideler uygulamaktadır. Kurala göre Hız ihlalini geriye doğru 1 yıl içerisinde 5 kez ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin ehliyetleri 1 yıl süre ile geri alınmaktadır. Belgenin alınma neticesinde 1 yıllık ceza süresi sonunda psiko teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine gönderilerek tedavi altına alınmaktadır. Değerlendirme sonunda sürücü belgesini geri almasında mani hali olmadığı anlaşılanların sürücünün belgesi kendisine geri verilmektedir. 

Haksız yere bir trafik cezası yediğinizi düşünüyorsanız, Kanıtları ile birlikte ilinizdeki Sulh ve Ceza hakimliğine dilekçe ile başvuruda bulunarak cezanın iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. Günümüzde bununla ilgili sayısız emsal dava sonucu bulunmaktadır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. 

Trafik ceza puanı uygulaması 1 yıllık veriler baz alınarak hesaplanmaktadır. Aynı yıl içerisinde 100 ceza puanının aşılması durumunda ehliyet el konulmaktadır. Yenilen trafik cezasının içeriğine göre trafik ceza puanı farklılık göstermektedir. 

 

 

Trafik İdari Para Cezası Tutanağına karşı itiraz süresi cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sulh ceza mahkemelerine başvuru ile olmaktadır. Zaman aşımı durumlarında hak talep etmem mümkün değildir. Bu sebeple muhakkak tebliğ tarihinden hemen sonra hukuksal itiraz süreci başlatılmalıdır.